stock important de fraise à neige à prix discount

Nos promotions actuelles

-13%
PEARL 75 206x114X30 PTC 750Kg Bachée
CHF. 1'490.-
CHF. 1'290.-

-10%
PK Record 140 PKR140 255x135x30 PTC 1400Kg
CHF. 3'450.-
CHF. 3'100.-

-10%
PKC20 270x150x30 PTC 2000Kg
CHF. 3'990.-
CHF. 3'590.-

 
Tracteur à Gazon Kubota GR1600 II 107cm 14CV Bicylindre Diesel
CHF. 9'200.-
CHF. 8'590.-

-13%
Tronçonneuse 450 coupe 45 cm
CHF. 790.-
CHF. 690.-

-23%
Tracteur Compact KUBOTA B1181 4x4 4x2 18cv
CHF. 16'900.-
CHF. 12'990.-

-19%
Cuisinières à Bois J.Corradi COUNTRY 100L
CHF. 6'190.-
CHF. 4'990.-

-20%
Remorque R150 146 X 98 PTC 600Kg
CHF. 990.-
CHF. 790.-

-20%
Tronçonneuse 372XP coupe 50 cm
CHF. 1'480.-
CHF. 1'190.-