stock important de fraise à neige à prix discount

Nos promotions actuelles

-13%
Remorque Humbaur HA132513 Multi RSD 376x180x75 1300kg
CHF. 1'950.-
CHF. 1'690.-

-11%
Robot de tonte Automower 315 1500m2
CHF. 2'240.-
CHF. 1'990.-

-12%
Tronçonneuse Husqvarna 572XP - 70cm3 Coupe 50cm
CHF. 1'580.-
CHF. 1'390.-

-10%
PK Record 140 PKR140 255x135x30 PTC 1400Kg
CHF. 3'450.-
CHF. 3'100.-

 
DV2000 FOURGON 256x134 PTC 2000Kg
CHF. 4'290.-
CHF. 3'890.-

-23%
Tracteur Compact KUBOTA B1181 4x4 4x2 18cv
CHF. 16'900.-
CHF. 12'990.-

-28%
Tracteur à Gazon Z1 137 25CV Bicylindre Injection 137cm
CHF. 12'490.-
CHF. 8'990.-

-11%
Robot de tonte Automower 440 4000m2
CHF. 3'600.-
CHF. 3'190.-

-14%
PEARL 75 206x114X30 PTC 750Kg
CHF. 1'150.-
CHF. 990.-